පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ සිසුන් දේශන සදහා සියයට 80 ක සහභාගිත්වයක් නොමැතිනම් විභාග සදහා සහභාගි නොකිරිමට පරිපාලනය විසින් ගෙන ඇති තීරණයට විරෝධය පා පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ සිසුහු අද (16) සනාතන මන්දිර ඉදිරපිටදි විරෝධතාවයක යෙදුණහ.

2 4 6