(ඩී.ජී.සුගතපාල)


13 හැවිරිදි බාල වයස්කාර දැරියක අපයෝජනය කිරීමේ අධි චෝදනා තුනකට වරද පිළිගත් විත්තිකරුවකුට දකුණු පළාත් බද ගාල්ල මහාධිකරණ විනිසුරු ඩබ්ලිව්.පී.එස්.නිස්සංක මහතා   එක් චෝදනාවකට වසර 15 බැගින් වසර 45ක සිර දඩුවම් නියම කළේය.
 
එම සිර දඩුවම් වසර 15දී එකවර ගෙවී යන පරිදි ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියෝග කළ මහාධිකරණ විනිසුරුවරයා විත්තිකරුට රුපියල් 15000ක දඩයක් ද නියම කළේය.
 
මෙසේ දඩුවම් නියම වූයේ ගාල්ලේ පදිංචි 65 හැවිදිරි පුද්ගලයකුටය. 

2008 පෙබරවාරි පළමු වැනි දා සිට 2009 ජනවාරි 31 දක්වා කාලය තුළදි තම බිරිඳගේ පළමු විවාහයේ දියණිය   අපයෝජනය කළැයි ඔහුට විරුද්ධව අධිචෝදනා ගොනු කර තිබිණි