(ජේ. කේ. එල්. චාමින්ද)
 
දකුණු පළාත සඳහා දෙමළ භාෂා ගුරුවරුන් 314 දෙනෙකු  බඳවා ගැනීමට  දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සැලසුම් කර ඇත.

දකුණු පළාතේ දෙමළ භාෂා ගුරුවරුන් 314 දෙනෙකුගේ පුරප්පාඩු පැවති අතර  මීට සති දෙකකට පමණ ඉහතදී ඒ සඳහා අයදුම්පත් කැඳවූ බවත්  මාස දෙකක් ඇතුළත  දෙමළ භාෂා ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීමට කටයුතු කරන බවත්  දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර කීර්ති තෙන්නකොන් මහතා පැවසීය.

දැනට දකුණු පළාත තුළ ගුරුහිඟයක් නොමැති බව පවසන දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා  ලබන අගොස්තු මස 01 වැනිදා වන විට ගුරු පුරප්පාඩු 1700ක් ඇතිවන  බවත් මේ වනවිට ඒ සඳහා ගුරුවරුන් බදවා ගැනීමට විභාග පවත්වා සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වමින් සිටින බවත් ප්‍රකාශ කළේය.