(අමදෝරු අමරජීව)
 
ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබූ  මහවැලි ගඟ ආශ්‍රිත වැලිකැණීම්  කටයුතු සඳහා බලපත්‍ර ලබාදීම ලබන මාර්තු 1 දා  සිට ආරම්භ කරන බව භූ විද්‍යා හා  පතල් කැණීම් කාර්යාංශයේ ප්‍රාදේශීය කැණීම් ඉංජිනේරු ෂෙල්ටන් කුමාරසිංහ මහතා පැවසීය.


වැලි කැණීම් අත්හිටවූ කාලසීමාව තුළ භූ විද්‍යා හා පතල් කැණීම්  කාර්යාංශය, වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හා වනජීවී  සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව  එක්ව කළ  සමීක්ෂණ වාර්තාව ලබන 28 වැනි දා ත්‍රිකුණාමලයේ පිහිටි  ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ දී එළිදැක්වීමට නියමිතය.
 
අදාළ සමීක්ෂණ වාර්තාව පදනම් කරගෙන මෙම බලපත්‍ර නිකුත් කෙරෙන බවත්  ඒවන විට ඉඩම් හිමි නිර්දේශයේ සිට අනෙකුත් රාජ්‍ය ආයතන නිර්දේශ ලබාගෙන තිබීම  කළ යුතු බවද කැනිම් ඉංජිනේරුවරයා කීය.
 
නැගෙනහිර ආණ්ඩුකාර  එම්. එල්. ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ පැවැති  සාකච්ඡාවේදී මෙම කරනු අනාවරණය විය. 
 
දිසාපති එන්. ඒ .ඒ. පුෂ්ප කුමාර, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි සුසන්ත පුංචිනිලමේ, වරාය හා නාවික කටයුතු  නියෝජ්‍ය ඇමැති  අබ්දුල්ලා මහරුප් යන මහත්වරුන්  ඇතුළු වැලි බලපත්‍රලාභීන්  සමඟ මෙම සාක්ච්ඡාව පැවැත්විණි.