(ජයරත්න වික්‍රමාරච්චි)

මේ දින වල  පවතින මහ වැසි  හේතුවෙන්  දෙවැනි වරටත්  කරුවලගස්වැව තබ්බෝව ජලාශයේ වාන්දොරටු 4 ක් විවෘත කර තිබේ.

ඊයේ රාත්‍රී වාන් දොරටු  8 ක් විවෘත කළ අතර , එයින් 4ක්  අද( 28)  දින උදෑසන වසා දැමීමට පියවර ගත් බවත් පුත්තලම වාරි මාර්ග කාර්යාලය පැවසීය.

මේ වන විට තබ්බෝව ජලාශයේ වාන් දොරටු 2ක් අඩි දෙක බැගින්ද, දොරටු 2ක් අඩි 1 බැගින්ද  විවෘත කර ඇති බවත් එම ප්‍රමාණය කාලගුණ තත්වයන්ගේ වෙනස්වීම් මත අඩු වැඩි විය හැකි බවත් එම කාර්යාලය සදහන් කළේය.

මෙවර මහ කන්නය ආරම්භයේදී පමණ ඇති වූ මහ වැසි හේතුවෙන් කරුවලගස්වැව තබ්බෝව ජලාශය කෙටි කලක් තුළදී  සීග්‍රයන් පිරී ගිය අතර, ඒ අනුව මෙවර පළමු වතාවට එම ජලාශයේ වාන් දොරටු විවෘත කිරීම ඉකුත් 20 දා ආරම්භ කෙරිණි.