(එච්  චන්දන සහ රෝවන් පෙරේරා )

තබ්බෝව අභය භූමිය තුළ දඩයමේ ගිය හා වැලි ජවාරමේ නියුතු පුද්ගලයින් 7 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගත් බව කරුවලගස්වැව වනජීවී කාර්යාලය කියයි.

වනජීවී නිළධාරින්ට ලැබුණු  තෙරතුරකට අනුව අද (8) සාලියවැවව ගලවැව මාර්ගයේ තබ්බෝව අභය භූමිය තුළ දඩයමේ ගිය පුද්ගලයින් හතර දෙනකු සමග විදෙස් රටක නිෂෟපාදිත බෝර 12 ගිනි අවියක්, ජීව උණ්ඩ 8 ක් , එම ආසන්නයේ මේ කැන්ටර් රථයකට වැලි පටවා රැගෙන එමින් සිටි පුද්ගලයින් තිදෙනකු ද මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් සන්තකයේ තිබී ජීව උණ්ඩ කිහිපයක් සැකකරුවන් විසින් සකස් කර ඇති බවත් විශාල උණ්ඩයට  (ඊයම් බෝල) පිටු පසින් තවත් කුඩා බෝල තුනක් යොදා ඇති බවත් මෙයින් අලියකු පවා මරා දැමිය හැකි බවත්, මෙය කුඩා සතුන් එක එල්ලේ මරා දැමීමට සකස් කර ඇති බව වනජීවී නිලධරයෝ පවසති.

අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් පුත්තලම අධිකරණය ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.

 

(ජායාරූප - එච් චන්දන )