(එෆ්.අස්ලම්)

අභාවප්‍රාප්ත වූ ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ නායක ප්‍රජා සවිබල ගැන්වීම් සහ වතු යටිතල පහසුකම් අමාත්‍ය ආරුමුගන් තොන්ඩමන් මහතාගේ දේහයට දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ නායක ආර්.සම්බන්ධන් මහතා අද (27) අවසන් ගෞරව දැක්වීය.