(ජයන්ත සමරකෝන්)

බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවට 2 වන ජේලර්වරුන් බඳවාගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් අද (20) සහ හෙට (21) බන්ධනාගාර මුලස්ථානයේ දී පැවැත්වේ.

2 වන ජේලර්වරුන් 60 ක් හා පුනරුත්තාපන නිලධාරීන් 15 ක් මෙහිදී බඳවා ගන්නා බවත් සඳහා පැවැති තරග විභාගයෙන් සමත් 460 දෙනෙකු සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවා ඇති බවත් එහි උසස් නිලධාරීයෙක් පැවසීය.

මෙම 2 වන පෙළ ජේලර්වරුන් සිමීත හා විවෘත වශයෙන් තරග විභාගයක් මගින්  තෝරාගෙන ඇති අතර තෝරා ගන්නා  ජේලර්වරුන්ට පත්වීම් ලබාදීම ලබන මස මුලදී සිදුකිරිමට නියමිත බවද එම උසස් නිලධාරීයා කීය.