(ඉන්දිකා රාමනායක)

වැඩි මිලට අලෙවි කිරීම සඳහා  සූදානම් කර  තිබූ කහ කිලෝ 75 ක් සමඟ පුද්ගලයෙකු ජාඇල ප්‍රදේශයේ දී අත්අඩංගුවට ගත්බව පාරිභෝගික අධිකාරිය පවසයි.

ජාඇල ප්‍රදේශයේ ඇබරුම් හලක පාලන මිලට වඩා වැඩි මිලට   කහ අලෙවි කිරීමේ   සූදානමක් තිබෙන බවට බස්නාහිර බුද්ධි කොට්ඨාසට ලැබුණු තොරතුරක් මත පාරිභෝගික අධිකාරිය හා ජාඇල පොලිසිය එක්ව මෙම වැටලීම සිදුකළ බව පාරිභෝගික අධිකාරියේ  උසස් නිලධාරියෙකු පැවසීය.

සැකකරු මෙම  කහ කිලෝව රුපියල් 5000 ට අලෙවි කිරීමට සූදානමින් තිබූ බව එම නිලධාරියා කියා සිටියේය.

ඔහු මෙම කහ කිලෝවක් රුපියල් 4500 බැගින් වූ මුදලකට පිටකොටුවෙන් ලබාගත් බවට පාරිභෝගිය අධිකාරියට පවසා ඇත.

සැකකරු මෙම කහකුඩු  සඳහා   රසායනික ද්‍රව්‍ය සහිත  ඩයිවර්ග හෝ වෙනත් කිසියම් ආදේශක  මිශ්‍ර කර ඇති ද යන්න හෙළි කර ගැනීමට  එහි සාම්පල් රජයේ රස පරීක්ෂකවරයා වෙත ඉදිරිපත් කර ඇත.

මෙම කහවල ශරීරයට අහිතකර ඩයිවර්ග කිසිවක්  මිශ්‍ර කර ඇති බවට හෙළි වුවහොත් සැකකරුට එරෙහිව ඒ සම්බන්ධයෙන් උපරිම නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බවද පාරිභෝගික අධිකාරිය වැඩිදුරටත් පවසයි.