(නාලක සංජීව දහනායක)


ග‍්‍රාමීය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක‍්‍රියාත්මක කිරීමේදී ග‍්‍රාමීය ප‍්‍රජා මූල කමිටු අනුමැතිය අනිවාර්යයෙන්ම ලබාගත යුතු බව ආර්ථික ප‍්‍රතිපත්ති සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩබ්ලිව්.ඩී.ජේ සෙනෙවිරත්න මහතා පැවැසීය.
 
සපිරි ගමක් වැඩසටහනේදී ගමට අවශ්‍යම සංවර්ධන ප‍්‍රතිපත්ති මොනවාද යන්න හඳුනාගැනීම ග‍්‍රාමීය ප‍්‍රජා මූල කමිටු මගින් සිදුවන බවද අමාත්‍යවරයා කීය.
 
ප‍්‍රාදේශීය දේශපාලනඥයන්, විදුහල්පති,  ග‍්‍රාම නිලධාරී,  සංවර්ධන නිලධාරීන්ගෙන් මෙම ග‍්‍රාමීය ප‍්‍රජාමූල කමිටු සමන්විතවන බව කී අමාත්‍යවරයා ඔවුන් සාකච්ඡා කර අත්‍යවශ්‍යම සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව ප‍්‍රාදේශීය ලේකම්වරයාට දැනුම්දෙනු ඇතැයිද පැවැසීය.
 
ගම හා නගරය එකහා සමානව සංවර්ධනය කිරීම මගින් සංවර්ධනය තුළින් ඇතිවන විෂමතා අවම කළ හැකි බවද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.