ඩබ්ලිව්.ඒ. අසේල
 
පවතින අධික වර්ෂාවත් සමඟ දෙල්තොට ග්‍රේට්වැලි වත්තේ කොටසක නාය යෑමේ අවදානමක් නිසා එහි නිවාස තුනක පදිංචි පුද්ගලයින් අද (18) එම නිවාස වලින් ඉවත් කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.


එම නිවාස තුනේ පදිංචි 18 දෙනෙකු ඉවත් කර ඇති අතර ඉන් නව දෙනෙකු පිරිමි අය වේ. ඉතිරි කාන්තාවන් නව දෙනා අතුරෙන් දෙදෙනෙකු කුඩා දරුවන් වේ.


ඊයේ (17) රාත්‍රී ඇදහැලුණු වර්ෂාවත් සමඟ නිවාස වලට පිටුපසින් පිහිටි බෑවුම් සහිත කන්දේ කොටසක් කැඩී නිවාස පිටුපසට වැටී ඇති අතර ඒ සමඟ නිවාස තුළට ජලය ගලා ගෙන විත් ඇත.


ග්‍රේට්වැලි වත්තේ වතු අධිකාරිවරයාගේ උපදෙස් අනුව එම නිවාසවල පදිංචිකරුවන් තාවකාලිකව එම වත්තේ ළමා රැකවරණ මධ්‍යස්ථානයේ රඳවා ඇත. 


ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරිවරයාගේ ද සහයෝගය ඇතිව ඔවුනට අවශ්‍ය ආහාරපාන හා අනෙක් පහසුකම් සැපයීමට පියවර ගෙන තිබේ.