(ජේ.කේ.එල්. චාමින්ද)
 
ගාල්ල කොග්ගල කඩේ හන්දිය ප්‍රදේශයේ කඩ පෙළක අද  (17)  ඇතිවූ ගින්නක් හේතුවෙන් ඡායාරූප ශාලාවක් විනාශ වී ඇති බව ගාල්ල පොලිසිය පවසයි.
 
ගාල්ල  මගනගර සභාවේ  නාගරික ගිනි නිවන ඒකකය මැදිහත් ව මෙම  ගින්න  තවදුරටත් පැතිර යාම වළක්වා ගින්න නිවා දමා ඇත.
 
ගින්නෙන් සිදු වූ අලාභය මෙතෙක් ගණන් බලා නොමැත.