( ජයන්ත සමරකෝන්) 
 
කොළඹ නගරයේ පවතින ආපනශාලා  ඇතුළු ආහාර අලෙවි කරන ස්ථාන  දහසකට අධික ප්‍රමාණයක් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා  කොළඹ මහ නගර සභාවේ  සිටිනුයේ එක් ආහාර පරීක්ෂකවරයකු   බව නාගරික ජන සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.
 
මේ පිළිබඳව කොළඹ ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය  නිලධාරී  රුවන්  විජයමුනි මහතාගෙන් කළ විමසීමකදී  ඒ මහතා සඳහන් කළේ  අනුමත කාර්ය මණ්ඩලයට  අනුව අහාර පරීක්ෂකවරුන්  12 දෙනකු සිටිය යුතු බවයි.
 
මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් 65 ක් සිටිය යුතු වූවවද  සිටිනුයේ  46 ක් පමණක් බවද  ඒ මහතා පැවසීය.