ඡායාරූප - ලහිරු හර්ෂණ


විද්‍යා ධාරාවට අමතරව කලා හා වාණිජ විෂයන් ගෙන්ද හෙද සේවයට බඳවා ගැනීමට රජය ගෙන ඇති තීරණය වෙනස් කරන ලෙස ඉල්ලා කොළඹ ජාතික රෝහල ඉදිරිපිටදී විරෝධතාවක් අද (12) පැවැත්විණි.