(විජේරත්න රත්නායක)

සිය ඉණෙහි කේරළ ගංජා සඟවාගෙන බදුල්ල අධිකරණ සංකීර්ණයට ඇතුළත් වීමට තැත් කළ පුද්ගලයෙකු අද (15) එම අධිකරණ සංකීර්ණයේ ආරක්ෂාව භාර පොලිස් ඒකකය මඟින් අත් අඩංගුවට ගෙන බදුල්ල පොලීසියට භාර දී තිබේ.
                      
නඩු කටයුතු ඇතුළු අවශ්‍යතා සඳහා අධිකරණ සංකීර්ණයට ඇතුළු වන පුද්ගලයින් පරීක්ෂා කිරීමේදී එක් පුද්ගලයෙකු අසාමාන්‍ය ලෙස හැසිරී ඇති බවත්, ඔහුගේ ඉණේ යම් දෙයක් සඟවාගෙන සිටින බව නිලධාරීන් නිරීක්ෂණය කළ බවත් පොලිසිය කියයි.
                      
ඒ අනුව එම පුද්ගලයා වැඩිදුර පරීක්ෂා කිරීමේදී සඟවාගෙන සිට ඇත්තේ කේරළ ගංජා බව හඳුනාගෙන තිබේ.
 
ඔහු සතුව ග්‍රෑම් තුනකට ආසන්න කේරළ ගංජා ප්‍රමාණයක් තිබූ බවත් එම ගංජා සමඟ සැකකරු වැඩිදුර විමර්ශන කටයුතු සඳහා බදුල්ල මූලස්ථාන පොලීසියට භාරදුන් බවත් බදුල්ල අධිකරණ සංකීර්ණයේ පොලිස් ඒකකයේ ස්ථානාධිපති පොලිස් සැරයන් ඩී.එම්.පියසේන මහතා සඳහන් කළේය.