( පුෂ්පකුමාර ජයරත්න )

කුරිරු ත්‍රස්තවාදී යුද්ධයේදී දිවි පිදූ රණවිරුවන් සිහිපත් කරන අද (19) දිනට යෙදී 11 වන රණවිරු සැමරුම කුරුණෑගල රණවිරු සැමරුම් ස්මාරකය අභියසදී පැවැත්විණි.

කුරුණෑගල නගරාධිපති තුෂාර සංජීව විතාරණ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති මෙම රණවිරු උපහාරයට කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ දිවි පිදූ රණවිරුවන්ගේ පවුල් වල සාමාජිකයින් මෙන්ම කුරුණෑගල මහ නගර සභාවේ පක්ෂ විපක්ෂ නාගරික මන්ත්‍රීවරුන් , නගර සභා කාර්ය මණ්ඩලය සහ කුරුණෑගල කොට්ඨාසය බාර පොලිස් අධිකාරි ක්‍රිශාන්ත , සහකාර පොලිස් අධිකාරි සමන් දිසානායක මහත්වරුද ,යුද හමුදා සාමාජිකයින් පිරිසක්ද සහභාගි වූහ .

මෙම රණවිරු සමරු ස්මාරකයේ යුද්ධයේදී දිවි පිදූ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ රණවිරුවන් හාරදහසකට අධික සංඛ්‍යාවකගේ නම් ඇතුළත් කර ඇත.