(සිරංගිකා ලොකුකරවිට)

ශ්‍රි ලංකා කාන්තා කාර්යංශය සහ ගාල්ල දිස්ත්‍රික් කාන්තා බලමණ්ඩලය ඒකාබද්ධව සංවිධානය කරනු ලැබු කාන්තා නිෂ්පාදන අළෙවි ප්‍රදර්ශනය අද (6) විවෘත කැරිණි. මෙම අළෙවි ප්‍රදර්ශනය දෙසැම්බර් 6 සහ 7 දෙදින ගාල්ල ක්‍රීඩා මණ්ඩපයේ දී පැවත්වේ.

ගාල්ල අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් කමල් රණසිංහ මහතා, සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් චතුරංග ගුණසේකර මහතා ඇතුළු පිරිසක් ද ආරම්භක අවවස්ථාවට එක්ව සිටියහ.

දිස්ත්‍රික්කයේ සියළු කාන්තා බල මණ්ඩල නියෝජනය කරමින් කාන්තා ව්‍යවසායකයන් 100 කට ආසන්න ප්‍රමණයක් මෙම අළෙවි ප්‍රදර්ශනයට තම නිෂ්පාදන ඉදිරිපත් කර ඇත.