(සිරංගිකා ‌ලොකුකරවිට)

සෑම පළාත් පාලන ආයතනයකම කුණු ප්‍රශ්න තිබෙන බවත් මේ කුණු ප්‍රශ්න විසඳන්න සියලු පක්ෂවල අය සමගියෙන් කටයුතු කරන්න අවශ්‍ය බවත් අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද (09) ගාල්ලේ දී කීවේය.

අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ ගාල්ල හෝල් ඩි ගෝල් ශාලාවේ දී පැවැති පළාත් පාලන ආයතන 93ක් සඳහා කසළ කළමනාකරණ සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ බෙදාදීමේ උත්සවයකට සහභාගී වෙමිනි.

අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් පාලන සහ පළාත් සභා අමාත්‍යාංශය මගින් රුපියල් ලක්ෂ 7350ක් වටිනා රථ වාහන ලබා දෙන ලදී. එහි දී අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙසේ ද කීවේය.

''සෑම පළාත් පාලන ආයතනයක ම කුණු ප්‍රශ්න තිබෙනවා. මේ කුණු ප්‍රශ්නවලට හැමදාම විරෝධතා තියෙනවා. පොහොට්ටුව පාලනය කරන සභාවල අපේ අය විරෝධතා දක්වනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය පාලනය කරන පළාත් පාලන ආයතනවල පොහොට්ටුවේ අය විරෝධතා දක්වනවා. ඉතින් මීට වඩා හොඳයි දෙගොල්ලෝම ඒකතු වෙලා සියලු පක්ෂ සමගියෙන් මේ කුණු ප්‍රශ්නය විසඳන්න කටයුතු කිරීම. අද අපි කෝටි ගණනක් වටිනා රථ වාහන පළාත් පාලන ආයතනවලට ලබා දෙන්නේ මේ කුණු ප්‍රශ්නය විසඳන්න."