(ජීඩබ්ලිව් කේ ප්‍රේමතිලක ද සිල්වා)

කොග්ගල ගුණ දර්ශනාරාමය තුළ අද (12) ගින්නක් හට ගෙන ඇතැයි හබරාදුව පොලිසිය කියයි.

ගින්නට හේතුව විදුලි කාන්දුවක් බව පොලිසිය පවසයි.

ගින්නෙන් ජිවිත හානි සිදුව නැති අතර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් හබරාදුව පොලිසිය පවසයි.