සමරිසි විවාහ නීතිගත කිරීමට ජනමත විචාරණයක් පැවැත්වීමට ඕස්ට්‍රේලියා අගමැති මැල්කම් ටර්න්බූල් කළ යෝජනාවට එරට විපක්ෂය දැඩි ලෙස විරෝධය පළ කරයි.

එවන් තීන්දුවක් ගැනීමට ජනමත විචාරණයක් පැවැත්වීමෙන් ජනතා මුදල් නාස්තියක් සිදුවන බවත් ඉන් සමරිසි විවාහ කෙරෙහි සමාජය නැඹුරු වන බවත් විපක්ෂයේ මන්තීවරු චෝදනා කරති.පාර්ලිමේන්තුවේ ඡන්දයක් පැවැත්වීම ප්‍රමාණවත් බවත් කියති.

අගමැතිවරයා පහුගිය මැතිවරණයේදී මේ සදහා ජනමතවිචාරණයක් පවත්වන බවට පොරොන්දුවක් ද දුන්නේය.