(ඩී.ජී.සුගතපාල)

ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවට සමානුපාතික නියෝජනය යටතේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයෙන් නම් කළ යුතුව තිබෙන සභිකයින් තිදෙනාගේ නම් මේ වනතුරු ඒවා නොතිබීමෙන් එම නම් ගැසට් කිරීමටත් සභාව රැස්විමටත් නොහැකි වී ඇතැයි දකුණු පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තු පවසයි.

ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ මැතිවරණය පවත්වා මේ වනවිට මාසයකට අධික කාලයක් ගතව ඇතත් තවමත් සභාව පාලනය වන්නේ ලේකම්වරිය යටතේය.

සභිකයින් 15ක ගෙන් සමන්විත වූ  ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව සඳහා නව මැතිවරණ ක්‍රමය යටතේ ඔක්තෝබර් 11 වැනි දා පවත්වන ලද මැතිවරණයේ දී කොට්ඨාස මට්ටමින් පොදුජන පෙරමුණට සභික ධුර 17ක් ද හිමිවු අතර සමානුපාතික නියෝජනය යටතේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සභික ධුර 7ක් ද එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට සභික ධුර 3ක් ද ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට සභික ධුර 2ක් හිමි විය. ඒ අනුව සම්පූර්ණ සභික සංඛ්‍යාව 29කි.

සමානුපාතික නියෝජනය යටතේ තෝරා පත් කරනු ලබන සභිකයින්ගේ නම් ඒ ඒ පක්ෂවලින් නම්කර එවිය යුතු වුවත් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය විසින් එම පක්ෂයෙන් නම් කරනු ලබන සභිකයින්ගේ නම් මෙතෙක් දන්වා එවා නොතිබිම නිසා ගැසට් පත්‍රයට යැවිම ප්‍රමාදවි ඇතැයි ගාල්ල දිස්ත්‍රික් නියොජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ උසස් නිලධාරියෙකු පැවසීය.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සමානුපාතික නියෝජනය යටතේ හිමිවන සභික ධුර 7 සඳහා ද ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට සමානුපාතික නියෝජනය යටතේ හිමිව සභික ධුර 2 සඳහා ද නම් එවා ඇතත් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට හිමිවු සභික ධුර 3 සඳහා මෙතෙක් එම සන්ධානය විසින් නම් එවා නොතිබීමෙන් සභාවේ සභාපතිවරයා සහ උප සභාපතිවරයා නම් කිරිමට ද නොහැකිව තිබෙන අතර සභාව රැස්වීමට ද නොහැකිව ඇත.