(විජේරත්න රත්නායක)
 
වසර කිහිපයකට පෙර සිදු වූ නායනෑම් හේතුවෙන් අවතැන් වූ පවුල් 10 ක් සඳහා ඉඩම් ලබාදීම ප්‍රමාදකිරීමට විරෝධය පළකරමින් හාලිඇළ පහළ කටුගහ මාණික්ඇල්ල ප්‍රදේශවාසීහු පිරිසක් අද(14) හාලිඇළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපස විරෝධතාවයක නිරත වූහ.
 
ලබාදීමට නියමිත ඉඩමෙන් පවුල් කිහිපයකට බිම්කොටස් ලබාදීමට නියමිතව තිබූ බවද, පසුගිය රජය සමයේ දී ඊට විරෝධතා මතුවීම නිසා ඉඩම් ලබානොදුන් බවද විරෝධතාකරුවෝ කියාසිටිති.
 
මේ වනවිට ඉඩම් ලබාදීමට සියලු කටයුතු සම්පූර්ණ කර තිබියදී එක්තරා පුද්ගලයකුගේ විරෝධය මත ඉඩම් ලබාදීම නතර වී ඇති බව ඔවුහු පවසති.