පණ්ඩිත් අමරදේවයන්ගේ නමින් ඉදිකිරීමට යෝජිත අමරදේව සංගීත අසපුව ඉදිකිරීම සඳහා හොරණ,බණ්ඩාරගම,පාදුක්ක ඉඩම් හඳුනාගෙන ඇති බවත්, ඉතාමත් ඉක්මණින්ම අදාල ඉඩම් නිරීක්ෂණය කිරීමේ කටයුතු සිදුකිරීමට නියමිත බව ජනමාධ්‍ය ඇමැති ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා පැවසීය.

අමරදේවයන්ගේ නමින් ඉදි කෙරෙන සංගීත අසපුව කලාකරුවකු බිහිකරන තෝතැන්නක් විය යුතු බවත්, එය කලන නිකේතනයක් ලෙසට සියළු අංගවලින් සමන්විත පූර්ණ සෞන්දර්ය විශ්වවිද්‍යාලයක් ලෙසින්ද හැඳන්විය හැකි පරිසරයක් විය යුතු බව මෙම විශේෂ සාකච්ජාවකට සහභාගී වූ ප‍්‍රවීණ රංගධර ආචාර්ය කෝලිත භානු මහතා කීවේය.

අදාල කාර්යය පිළිබදව පණ්ඩිත් අමරදේවයන්ගේ අදහස් ද ලබාගත් යුතු බවත්, භූමිභාගය නිවැරදිව තෝරාගත් පසු පණ්ඩිත් අමරදේව ශූරින්ට අදාල භූමිය
පෙන්වීම සඳහා මෙය නැරඹීමට අවස්ථාව ලබා දිය යුතු බව මෙහිදී අවධාරණය විය.

82c9550e-f07e-4d35-87e7-db6aba1ea564 SIMG