(නවරත්න සමරතුංග)


අම්පාර පවුල් සෞඛ්‍ය සේවිකාවන්ගේ අවිධිමත් ස්ථානමරු කිරීම වහාම නතර කරන ලෙස හා තවත් ඉල්ලීම් කිපයක් මුල් කරගෙන අද (25) අම්පාර රෝහල් මාවතේදී පවුල් සෞඛ්‍ය සේවිකාවෝ  පිරිසක් උද්ඝෝෂණයක නිරතවුහ.


අම්පාර, දියතලාව, දෙහිඅත්තකණ්ඩිය, උහුන ලාහුගල සහ පොතුවිල් ප්‍රදේශවල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය  නිලධාරී බලප්‍රදේශවල පවුල් සෞඛ්‍ය සේවිකාවෝ මෙම අසාධාරණයට ලක්ව සිටිති.


පසුගිය වසරේ සකස් කළ චක්‍ර ලේඛයකට අනුව පිළිගත් ප්‍රතිපත්තියක් නැතිව මාරු මණ්ඩල රැස් නොකරමින් ස්ථාන මාරුවීම් අවිධිමත්ව ක්‍රියාත්මක කිරීමට එරෙහිව සිය ඉල්ලීම් පාඨ සඳහන් පොස්ටර් ප්‍රදර්ශනය කරමින් ඔව්හු උද්ඝෝෂණය කළහ.


ක්ෂේත්‍ර සේවිකාවන්ව ලබා දුන් යතුරු පැදි ලබාදීම කාර්යාල දීමනාව ලබාදීම සහ අතිකාල දිමනා වැඩි කරන ලෙස හා තවත් ඉල්ලීම් කීපයක් පෙරදැරිකරගෙන ඔවුහු කෑමොර ගැසූහ.


සමස්ත ලංකා පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී සංගමයමගින්  සංවිධානය කළ මෙම උද්ඝෝෂණය පැයක පමණ කාලයක් පැවැත්වු ඔහුන් විසිර ගියහ.