නාලක සංජීව දහනායක
 
දිවයිනේ සෑම ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයක්ම ආවරණයවන පරිදි අපනයන ගම්මාන 5,000ක් ඉදිකිරීමට සමාජ සුබසාධන හා ප‍්‍රථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය තීරණය කර ඇත.

 
ඒ ඒ ප‍්‍රදේශවලට ආවේණික වූ පළතුරු, ඖෂධ හා වෙනත් බෝග වර්ග මෙම ගම්මානවල වගාකිරීමට නියමිතය. මෙම වැඩපිළිවෙල ක‍්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් අපනයන ආදායම වැඩිකර ගැනීම රජයේ අරමුණ වී තිබේ.
 
එමෙන්ම දිවයිනපුරා අපනයන බෝග පැල දසකෝටියක් බෙදාහැරීම හා අමාත්‍යංශය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන වැඩසටහන් සඳහා සහභාගිවන අයට පැළයක් ලබාදීමටද අමාත්‍යංශය තීරණය කර ඇත.
 
වත්මන් රජයට වසර තුනක් පිරීම නිමිත්තෙන් මෙම මස 15 වැනිදා සිට මෙම වැඩපිළිවෙල ආරම්භ කිරීමට අමාත්‍යංශය තීරණය කර ඇත.