(බිමල් ශ්‍යාමන් ජයසිංහ)
 
ආරක්ෂක අංශ භාවිත කරන අලුත්ම අත් බෝම්බයක් පානදුර කළුදෑවල ආදර්ශ මාවතේ පාළු ඉඩමක තිබී අද(13) හමු වූ බව පානදුර දකුණ පොලිසිය කියයි.

පොලිස් හදිසි ඇමතුම් අංශය ලද තොරතුරක් අනුව බෝම්බය සොයාගැනීමට හැකි වූ බව පොලිසිය පවසයි.

එම අත්බෝම්බය සොයාගන්නා අවස්ථාවේදී එහි ආවරණය විවෘත වී තිබූ බවත් එස් එෆ් ජී 87 ලෙසින් එහි සටහන්ව තිබූ බවත් එය විදේශීය රටක නිෂ්පාදිත එකක් බවත් පොලිසිය කියයි.

එම ස්ථානයට පැමිණි ආරක්ෂක අංශ බෝම්බය සිය බාරයට ගැනීමට පොලිස් නිලධාරීන්ට උපදෙස් දුන් බව පොලිසිය වැඩිදුරටත් සදහන් කරයි.