(බිමල් ශ්‍යාමන් ජයසිංහ)

මුස්ලිම් කාන්තාවන් පලදින අබායා පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් මුල් කර ගිනිමින් බණ්ඩාරගම  අටලුගම පවුලේ සෞඛ්‍ය සේවා සායනය වෙත කඩා වැඳුණු මුස්ලිම් තරුණයන්  සිව් දෙනෙකු  එහි සිටි අතිරේක වෛද්‍යවරයාට සහ පවුල් සෞඛ්‍ය සේවිකාවන්ට තර්ජනය කිරීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් පැමිණිල්ලක් ලැබුණු බව බණ්ඩාරගම පොලිසිය කියයි.

මෙම සිද්ධියත් සමඟ එම පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා සායන මධ්‍යස්ථානය වසා පොලිස් ආරක්ෂාව මධ්‍යයේ එහි කාර්ය මණ්ඩලය පොලිසිය වෙත රැගෙන ඒමට කටයුතු කළ බව පොලිසිය කියයි.

මේ දිනවල රටේ පවතින ආරක්ෂක තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් හා ගැබිණි කාන්තාවන් පරීක්ෂා කිරීම හා එන්නත් ලබා දීමේ පහසුව සඳහා අබායා ඉවත් කර සායනයට පැමිණෙන ලෙස හා මුහුණු ආවරණ ඉවත් කර සායනයට ඇතුළු වන ලෙස මාතෘ සායනය ඉදිරිපිට දැන්වීමක්ද ප්‍රදර්ශනය කර තිබූ බව පොලිසිය කියයි.

අතිරේක සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරිනිය ගැබිනි මාතාවන් පරීක්ෂා කරන කාමරය වෙත කඩා වැඳුනු පුද්ගලයින් සිව් දෙනෙකු ජංගම දුරකතනයක වීඩියෝවක් පෙන්වමින් අබායා ඉවත් කිරීම පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් මතු කරමින් වෛද්‍යවරියට බැන වැදී තර්ජනය කර ඇතැයි පැමිණිල්ලේ සඳහන් වේ.