(දයාරත්න ඇඹෝගම)

දැන්  සියළු දෙනාටම සතුටු විය හැකි ආකාරයට ගමට සංවර්ධනය එන්න පටන් අරන් තියෙනවා. වෙනදා ටිකක් දුකෙන්, බයෙන් හිටියා නම් ‍, එපා වෙලා හිටියා නම්, ආණ්ඩුවත් එක්ක කළකිරිලා හිටියානම්, දැන් හැමෝටම ආයේ පාරක් ආණ්ඩුවත් එක්ක සිනා සිසී සිටිය හැකි යැයි වාරිමාර්ග ජල සම්පත් අමාත්‍යය දුමින්ද දිසනායක මහතා පැවසීය. 


තලාව - තිරප්පනය මාර්ගය සංවර්ධනය කර දීමට අමාත්‍යය දුමින්ද දිසානායක මහතා ලබා දුන් පොරොන්දුව ඉටුකිරිම සම්බන්ධයෙන් තුති පුද කිරීම සඳහා ගම්වාසීන් සංවිධානය කළ උත්සවය අමතා ඇමැතිවරයා අද (16) මෙසේ පැවසීය.

දැන් ගම්පෙරළිය වැඩසටහන අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා, අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයට විතරක් මිලියන 1400 කින් (ලක්ෂ 14 000 ක් ) සංවර්ධනය වෙනවා. මාර්ග සංවර්ධනය කරන්න, විදුලිය ලබා දෙන්න, ස්ථිර සෙවිල්ලක් නැති නිවාස සඳහා ස්ථිර වහලයක් ලබා දෙන්න, නිවසට විදුලිය ලබා ගෙන නොමැති නිවාස සඳහා විදුලිය ලබා ගන්න ආධාර ලබා දෙන්න, වැව හදන්න ආදී විශාල සංවර්ධන වැඩසටහන් ප්‍රමාණයක් ක්‍රියාත්මක කරන්න නියමිතයි.

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ සෑම ආසනයකටම මිලියන 200 ගානේ බෙදා දීලා තියෙනවා. මේ වසරේ තව මාස කීපයකින් අයවැය එනවා, ඒ මගින් ලබන අවුරුද්ද සඳහා ආයේ මුදල් වෙන් වෙනවා. ඒ අලුතින් මුදල් වෙන් වුණාම ඒ මගින් තවත් සංවර්ධන වැඩ කළ හැකි වෙනවා.


ඒ වගේම නුදුරේදී ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යංශය මගින් ආපදා වළක්වා ගැනීම සඳහා විශාල වැඩ කොටසක් සිදු කරනවා.