නිමල කොඩිතුවක්කු 
 

තමන්ගේ දේශපාලන ස්ථාවරය ඉදිරි සතියේදී ප්‍රකාශයට පත් කරන බවත් එතෙක් නිහඬව සිටීමට තමන් තීරණය කළ බවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී  අතුරලියේ රතන හිමියෝ ලංකාදීපයට පැවසූහ.
 
පවතින වත්මන් දේශපාලන තත්වය පිළිබඳ සියලූ කරුණු සළකා බලා ඉදිරි සතිය තුළදී මාධ්‍යයට නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරන බවද උන්වහන්සේ පැවසූහ.
 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ජාතික ලයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත්වූ රතන හිමියෝ මේ වනවිට පාර්ලිමේන්තුවේ ස්වාධීන මන්ත්‍රීවරයකු ලෙස කටයුතු කරති.