(නිමල කොඩිතුවක්කු)

ජාතික විරුජන සම්මාන උළෙල - 2020 සඳහා නාම යෝජනා අයදුම්පත් භාර ගැනීම ආරම්භ කර ඇතැයි වීර පොදුජන පදනම සඳහන් කරයි.

ජාතික විරුජන සම්මාන උළෙල සඳහා 2019 වසරේ ජනවාරි 01 සිට 2019 වසරේ දෙසැම්බර් 31 වැනිදා දක්වා සමාජ ප‍්‍රගමනය වෙනුවෙන් සිදුකළ කාර්යන් වෙනුවෙන් සම්මාන පිරිනැමේ.

ඒ අනුව ජාතික විරුජන සම්මාන, විරුජන  ප‍්‍රජා සබැඳියාව සම්මාන, ජෛව හිතකාමි සම්මාන, ශිෂ්‍ය විරුජන සමාජ ක‍්‍රියාකාරකම් සම්මානය යන අංශ හතර ඔස්සේ මෙවර සම්මාන පිරිනමනු ලබයි.

ජීවිත හෝ  ශාරීරික  අනතුරු නොසලකා අභීතව ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත්ව ජීවිත බේරා ගැනීමට තැත් කළ ශ්‍රී ලාංකිකයන් වෙනුවෙන් ජාතික විරුජන සම්මානයත්, ජනවාර්ගික සබැඳියාව  තර්ජනයට ලක්වූ අවසථාවක සාමය පවත්වාගෙන යාම උදෙසා  ජීවිත පරදුවට තබා කටයුතු කිරීම වෙනුවෙන් විරුජන  ප‍්‍රජා සබැඳියාව සම්මානයත්, ස්වාභාවික පරිසර සංරක්ෂණය සඳහා ස්වේච්ඡාවෙන් කරන ක‍්‍රියා වෙනුවෙන් ජෛව හිතකාමි සම්මානයත්, සමාජ සේවය උදෙසා පාසැල් තුළ සිදුකරන කාර්‍ය භාර්‍යය වෙනුවෙන් ශිෂ්‍ය විරුජන සමාජ ක‍්‍රියාකාරකම් සම්මානයත් පරිනැමේ.

අයදුම්පත් සම්මාන අපේක්ෂක විසින් හෝ වෙනත් අයකු විසින් ඉදිරිපත් කළ හැකි අතර ඒ වෙනුවෙන් අවශ්‍ය සාක්ෂි ඉදිරි පත් කළ යුතු බව සංවිධායක මණ්ඩලය දැනුම් දෙයි.

සම්මාන උළෙල සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම  2020 මාර්තු 31 වැනිදායින් අවසන් වේ.

අයදුම්පත් ලැබිමෙන් පසුව විනිශ්චය මඩුල්ලක් විසින් සම්මුඛ පරීකෂණ සහ ඉදිරිපත් කර ඇති සාක්ෂි මත සම්මාන සඳහා පුද්ගලයන් තෝරා ගැනෙන අතර මේ පිළිවඳ වැඩිදුර තොරතුරු 038 2241 777 යන දුරකතන අංකයෙන් ලබා ගත හැකියි.