සමන් පාලිත නානායක්කාර 

හල්දුම්මුල්ල නීඩ්වුඩ් වතුයායේ පෞද්ගලික සමාගමක් මගින් ඉදිකෙරෙන ස්වාභාවික පිහිනුම් තටාකය කින් හල්දුම්මුල්ල නගරයට නාය යාමේ අවදානමක් ඇති වන බවට සභා මන්ත්‍රී කණ්ඩායමක් කළ පැමිණිල්ලකට අනුව එහි  ඉදිකිරීම් අද 27 තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට පියවර ගත් බව හල්දුම්මුල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව   කියයි.

හල්දුම්මුල්ල නගරයට ඉහළින් පිහිටි කන්දක මෙම පිහිනුම් තටාකය පර්චස් පහක ට අධික වපසරියකින් යුක්ත ව ඉදි කරමින්  පවතී.  

මෙම පිහිනුම් තටාකයේ එක්රැස්වන ජලය කාන්දු වීමෙන් පහළින් පිහිටි හල්දුම්මුල්ල නගරයට අවදානමක් ඇති වන බවට හල්දුම්මුල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවේ මන්ත්‍රීවරු කණ්ඩායමක් පෙන්වා දී තිබේ .

මෙම ඉදිකිරීම් සඳහා හල්දුම්මුල්ල ප්‍රාදේශීය  සභාවේ කිසිදු අනුමැතියක් ලබාගෙන නොමැති බැවින් ඉදිකිරීම් තහනම් කිරීමට පියවර ගත් බව හල්දුම්මුල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවේ  සභාපති උපුල් ප්‍රියන්ත හෙට්ටිගේ මහතා පැවසීය.