(සමන් පාලිත නානායක්කාර )

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ හල්දුම්මුල්ල , ඇල්ල හා පස්සර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස සඳහා ඉකුත් 22 අඟහරුවාදා නිකුත් කළ ආපදා අවදානම් පළමුවන අදියරට  අදාල කහ නිවේදනය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක බව බදුල්ල ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

වැසි සහිත කාලගුණික තත්ත්වය දිගින් දිගටම පැවතීම හේතුවෙන් ආපදා අවදානම දින හතරක් පුරා පැවති බවත් තවදුරටත් අධික  වැසි පැවතියහොත් ආරක්ෂිත ස්ථාන කරා යාමට අවදානම් කලාපවල වැසියන්ට උපදෙස් ලබාදී ඇති බවත් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ වැඩ බලන  සහකාර අධ්‍යක්ෂ  අමිල සජිත් මහතා පැවසීය .

මේ වන විට ගල් පෙරලීම හා පස් කදු කඩා වැටීම හේතුවෙන් තාවකාලිකව වසා දමා ඇති  ඇල්ල -වැල්ලවාය මාර්ගය යළි විවෘත කිරීම ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනයේ නිර්දේශ අනුව සිදුවන බැවින් එතෙක් බෙරගල වැල්ලවාය හෝ පස්සර  බල්ලකැටුව මාර්ග විකල්ප මාර්ග ලෙස භාවිතා කරන ලෙස ද  බදුල්ල ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය රියදුරන්ට දැනුම් දෙයි.