මහජන තීන්දුවට ගරු කරමින් ක්‍රීඩා, විදුලි සංදේශ සහ විදේශ රැකියා පිළිබඳ අමාත්‍ය ධූරයෙන් තමන් ඉල්ලා අස්වන බව හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා අද (17 වැනිදා) දහවල් ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටී.

ඒ සමගම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ තමන් දැරූ සියලු තනතුරු වලින්ද ඉල්ලා අස්වන බව හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා නිවේදනය කරයි.

“මගේ ධූර කාලය ඇතුළතදී මට සහයෝගය දුන් සියලු දෙනාටම ස්තුතිය පළකිරීමට මා මෙය අවස්ථාවක් කරගන්නවා. මා විසින් කරන ලද හොඳ දේවල් දිගින් දිගටම පවත්වාගෙන යනු ඇතැයි මා විශ්වාස කරනවා“ යයිද හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා සිට ට්විටර් පණිවුඩයේ සටහන් කර තිබේ.