(බිඟුන් මේනක ගමගේ) 


රාජ්‍ය සේවයේ විශේෂ දීමනාවට සමාන දීමනාවක් ආශ්‍රිත සේවා උපාධිධාරීන් ඇතුළු ද්විතීය හා තෘතීය මට්ටමේ රාජ්‍ය සේවකයින් සඳහා ද ලබා දෙන්නැයි ඉල්ලමින් සංවර්ධන නිලධාරින්ගේ සංගමය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට අද(23) ලිපියක් යොමු කර ඇත.


රාජ්‍ය සේවයේ විධායක සේවා ගණයේ නිලධරයන්ට රුපියල් 15 000.00 ක දීමනාවක් 2020 ජනවාරී 01 දින සිට ගෙවීමට පියවර ගන්නා ලෙස නියෝග කරමින් 18/2015 (iii) අංක සහිත චක්‍රලේඛයක් රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශ ලේකම් එස්.හෙට්ටිආරච්චි මහතාගේ අත්සනින් යුතුව නිකුත් කර ඇතැයි ද ඊට බාධාවක් නොවන පරිදි එම්.එන්. 04 ආශ්‍රිත සේවාවට අයත් රාජ්‍ය හා පළාත් රාජ්‍ය සේවා උපාධිධාරීන් ඇතුළු ද්විතීය හා තෘතීය මට්ටමේ රාජ්‍ය සේවකයින් සඳහා ද පිළිගත හැකි සාධාරණ විශේෂ දීමනාවක් ලබා දීමට පියවර ගන්නැයි සංවර්ධන නිලධාරින්ගේ සංගමය එමගින් ඉල්ලා ඇත.


පසුගිය රජය ද රුපියල් 15 000.00 ක දීමනාවක් විධායක සේවා ගණයේ නිලධාරීන්ට පමණක් ලබාදීම සඳහා කටයුතු සිදුකිරීමට සූදානම් වූ නමුත් රාජ්‍ය සේවයේ අනෙකුත් සේවාවන්වල පැවති ඉල්ලීම් වැඩවර්ජන ඇතුළු රාජ්‍ය හා පළාත් රාජ්‍ය සේවක ඉල්ලීම් හමුවේ සියලූ රාජ්‍ය සේවකයින් සඳහා සාධාරණ දීමනාවක් ලබා දීමට 2019.09.23 දින එකඟ වී යැයි ද එහි සඳහන් වේ.


එහෙත් පසුගියදා නිකුත් කර ඇත්තේ සියලුම රාජ්‍ය සේවකයින් සඳහා අදාළ නොවන පරිදි පැවති රජය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් කර තිබූ විශේෂ දීමනා චක්‍රලේඛය යැයි ද එම ලිපියේ සඳහන් වේ. 


රාජ්‍ය සේවයේ විධායක සේවාවන්හි සේවයේ නියුතු රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා රුපියල් 15000.00ක හෝ ඊට වැඩි දීමනාවක් හෝ ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් තමන්ට කිසිදු විරෝධතාවයක් නැතත් ආශ්‍රිත සේවයේ මෙන්ම සංවර්ධන නිලධාරී සේවය, රාජ්‍ය කළමනාකරණ නිලධාරී සේවය, තාක්ෂණ සේවය, ග්‍රාම නිලධාරී සේවය ඇතුළු සේවාවන් හා ශ්‍රේණීන් ගණනාවක රාජ්‍ය සේවකයින් විසින් ඉටු කරනු ලබන රාජකාරී පිළිබඳ විශේෂ අවධානය යොමු කරමින් විශේෂ දීමනාවක් ලබා දීම සාධාරණ යැයි සංවර්ධන නිලධාරින්ගේ සංගමය පවසයි. 

රාජ්‍ය හා පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ එම්.එන්.04 වැටුප් තලයට අයත් ආශ්‍රිත සේවාව නියෝජනය කරන සියලූම දෙනා උපාධිධාරීන් යැයි ද සංවර්ධන සහකාර ඇතුළු සහකාර තනතුරු යටතේ මෙන්ම සංවර්ධන නිලධාරී තනතුරු යටතේ ඔවුන් ක්ෂේත්‍රගත හා කාර්යාලගත විශාල රාජකාරී ප්‍රමාණයක් ඉටු කරන්නේ යැයි ද රජයේ සියලූ ව්‍යාපෘති ග්‍රාමීය මට්ටමින් ක්‍රියාවට නැංවීම, රජයට අවශ්‍ය සියලූම දත්ත හා තොරතුරු ලබාදීම, රජයට අවශ්‍ය සියලූම වාර්තා සකස් කිරීම, සියලූ හදිසි හා ආපදා තත්වයන් වලදී අනෙකුත් සේවාවන්ට අයත් නිලධාරීන් සමඟ එක්ව උපරිම අයුරින් ඒ සඳහා රජයේ වගකීම ඉටු කිරීම ආදී සුවිශේෂී කාර්යභාර්යයක් ඔවුන් උසුලන්නේ යැයි ද එම ලිපියේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.