(ජයන්ත සමරකෝන්)

තවත් සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලි සාමාජිකයන් සිව්දෙනෙකු බූස්ස විශේෂිත බන්ධනාගාරය වෙත මාරුකර යවා ඇතැයි, එම බන්ධනාගාර ආරංචි මාර්ග අනාවරණය කරයි.

'හයිබ්‍රිඩ් සුද්දා', 'ඉන්ද්‍රා', 'මට්ටක්කුලියේ ප්‍රියංකර' ඇතුළු සිව්දෙනෙකු මෙසේ මාරුකර යවා තිබේ.

දිවයිනේ නම ගිය සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලි සාමාජිකයන් 31දෙනෙකු මේ වනවිට බූස්ස බන්ධනාගාරයේ රඳවා ඇති අතර, මෙම සිව්දෙනා සමඟ එම සංඛ්‍යාව 35 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇතැයි පැවසේ.

මෙම බන්ධනාගාරයේ ආරක්ෂිත තනි සිරමැදිරි 46ක් පිහිටා තිබේ.