(අජිත්ලාල් ශාන්තඋදය සහ වයි.ඒ.එස්.වීරවංශ)

සමනලවැව ජලාශය පිරීයාමෙන් සමනලවැව පෝෂණය වන වලවේ ගඟ ඉස්මත්තේ පිහිටි බටුගම්මන, තිත්තවැල්ආර, වැලිකුඹුර, වෙනිවැල්ගැට ආර, දෙකිඳ, තුන්කිඳ ආදී ප‍්‍රදේශ වසර දහයකට පමණ පසු ජලයෙන් යටවෙමින් පවතියි.

මේ දිනවල ශ‍්‍රීපාද අඩවියට සහ හෝර්ටන් තැන්න ප‍්‍රදේශයට ඇදහැළෙන මහවැනි නිසා වලවේ ගෙඟ් සහ බෙලිහුල්ඔයේ ජල මට්ටම් ශීඝ්‍ර ලෙස ඉහළ යාම හේතුවෙන් සමනල වැව ජලාශය මෙසේ ජලයෙන් පිරී යමින් පවතියි.

සමනලවැව ජලශයට ජලය පිරවීමේදී මෙම ගම්මාන යට වූ අතර පසුව ජලය අඩු සමයන්හිදී එම ගම්මාන වල තිබූ කුඹුරු වගා කිරීමට ගම්වැසියෝ කටයුතු කළහ.