(චමිල් රූපසිංහ)

ආගමික මූලස්ථානයකින් ලබා දෙන ගෞරව නාමය ඉතා වැදගත් හා උසස්  බවත් තම පියාගේ අඩිපාරේ යමින් කරනු ලබන ජාතික හා ආගමික සේවාව අගයමින් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට මල්වතු මහ විහාර පාර්ශවය මගින් මෙවැනි ගෞරව නාමයක් පිරිනැමීම රජය මගින් පිරිනමන ගෞරව නාමයකට වඩා වැදගත් අවස්ථාවක් බව  අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මහනුවරදී පැවසීය.

අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට මල්වතු මහ විහාර පාර්ශ්වය මගින් ශාසන දීපන අභිමානී ශ්‍රී ලංකා ජනරංජන ගෞරව නාමය පිරි නැමීම අද (31) මල්වතු මහ විහාරයේ පැවැති උත්සවයකදී සිදුකෙරුණි. 

සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට මෙම ගෞරව නාමය මල්වතු මහ විහාරය මගින් ලබා දීමට තීරණය කළේ ඔහුගේ චරිතය මෙන්ම ජනතා සේවය සැලකිල්ලට ගෙන බවත් ඔහුගේ පියාණන්ගේ අඩිපාරේ යමින් විශාල ජන මෙහෙවරක් සිදු කරමින් සිටින බවත් ආණ්ඩුවේ සාමාජිකයෙකු මෙලෙස ගෞරව නාමයකින් පිදුම් ලැබීම ආඩම්බරයට කරුණක් බවත් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා එහිදී සඳහන් කළේය.