යුරෝපයේ රටවල් 26 කින් සමන්විත ‘ෂෙනගන් කලාපයේ’ රටවල් සඳහා වීසා සඳහා අයඳුම් කිරීමේදී ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ට ලබන වසරේ පෙබරවාරි මාසයේ සිට යූරෝ 80ක් (ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 16,000ක්) ගෙවීමට සිදුවනු ඇතැයි වාර්තා වේ.

‘ෂෙනගන් වීසා’ සඳහා ශ්‍රී ලංකා පුරවැසියන් මීට පෙර යූරෝ 60ක මුදලක් ගෙවූ අතර නව නීති අනුව එය යූරෝ 20කින් යූරෝ 80ක් දක්වා ඉහළ නංවා ඇත.

දරුවන්ට වීසා ලබාදීම සඳහා මීට පෙර යූරෝ 35ක මුදලක් අය කළ අතර එය යූරෝ 40ක් දක්වා ඉහළ නංවා තිබේ.  

ලබන වසරේ පෙබරවාරි මාසයේ 2 වැනිදා සිට වීසා සඳහා අයඳුම් කරන ක්‍රියාවලියේදී ශ්‍රී ලාංකිකයන් සම්බන්ධයෙන් ද විවිධ වෙනස්කම් සිදු කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

2019 වසරේ ජූනි මාසයේදී යුරෝපා සංගම් කවුන්සිලය ෂෙනගන් වීසා නීති සංග්‍රහය යාවත්කාලීන කරන ලද අතර එය ඉදිරියේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ තිබෙන ෂෙනගන් කලාපයට අයත් රටවල තානාපති කාර්යාල ඇතුළු විදේශවල තිබෙන එම කලාපයට අයත් රටවල තානාපති කාර්යාල නව නීති ක්‍රියාත්මක කළ යුතුව ඇත.
 
අදාළ නව නීති ලබන වසරේ පෙබරවාරි 2 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.

නව නීතිවලට ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට සිය සංචාරයට මාස හයකට පෙර වීසා සඳහා අයඳුම්පත්‍රයක් යොමු කළ හැකියාව ද ලැබී ඇත. මීට පෙර එම කාලය මාස තුනක් විය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ෂෙනගන් තානාපති කාර්යාල නොමැති අවස්ථාවලදී බාහිර සේවා සපයන්නන් සමඟ එක්ව වීසා අයඳුම් කිරීමේ හැකියාව ද ඇතැයි ෂෙනගන් වීසා පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත් වෙබ් අඩවියේ සඳහන් වේ.  බාහිර සේවා සපයන පාර්ශවවලට සේවා සඳහා ගාස්තුවක් අය කිරීමට අවසරය ලබා දී තිබෙන අතර එහෙත් එම මුදල වීසා ගාස්තුවලට වඩා වැඩි නොවිය යුතුය.
ඒ අනුව බාහිර වීසා සේවා සපයන්නකු හරහා වීසා අයඳුම් කරන්නේ නම් ශ්‍රී ලාංකිකයකුට යූරෝ 160ක (රුපියල් 32,000කට ආසන්න මුදලක්) මුදලක් ගෙවීමට සිදුවනු ඇත. එසේ වන්නේ අදාළ සේවා සපයන්නා සේවා සඳහා අවසරය හිමි උපරිම මුදල වන යූරෝ 80ක මුදලක් අය කළහොත් පමණි.

ෂෙනගන් වීසා තොරතුරු වෙබ් අඩවියේ සංඛ්‍යා දත්තවලට අනුව 2018 වසරේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ෂෙනගන් තානාපති කාර්යාල සහ කොන්සියුලර් කාර්යාල හරහා වීසා අයඳුම්පත් 36,449ක් ඉදිරිපත්ව තිබෙන අතර ඉන් 7,302ක් ප්‍රතික්ෂේප වී තිබේ. එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 20ක් යැයි ද වාර්තා වේ.

ෂෙනගන් කලාපයේ රටවල් අතුරින් ශ්‍රී ලංකාවෙන් වැඩිම වීසා අයඳුම්පත් සංඛ්‍යාවක් ඉදිරිපත් වී ඇත්තේ ප්‍රංශයට වන අතර ඉදිරිපත් වී ඇති අයඳුම්පත් සංඛ්‍යාව 13,236කි.
 
ස්විට්සර්ලන්තයට වීසා 8,503ක් සහ ජර්මනියට වීසා අයඳුම්පත් 7,912ක් ඉදිරිපත් වී තිබේ.

යුරෝපය සඳහා වීසා අයඳුම්පත් යොමු කිරීමේදී ශ්‍රී ලාංකිකයන් 2018 වසරේදී යූරෝ 2,186,940ක් ( ආසන්න වශයෙන් රුපියල් කෝටි 43ක මුදලක්)  වියදම් කර ඇත. ප්‍රතික්ෂේප වූ වීසා අයඳුම්පත් සඳහා කරන ලද වියදම්වල වටිනාකම යූරෝ 438,120ක් (රුපියල් කෝටි 8.7ක්) බව ද වාර්තා වේ.

ඬේලි එෆ්.ටී. ඇසුරිනි
 
055