අවුරුදු 20ක් තිස්සේ රටවල් වලට බලපාන කාලගුණ තත්ත්වයන් ශ්‍රේණිගත කිරීම් අනුව  2019 ගෝලීය දේශගුණික අවදානම් දර්ශකයේ  දෙවැනි ස්ථානයට ශ්‍රී ලංකාව පත්ව ඇත.  

දීර්ඝ කාලීන දේශගගුණික අවදානම් අනුව  ශ්‍රීලංකාව සහ දකුණු ඇමෙරිකාවේ රාජ්‍යයක් වන පුවර්ටෝ රිකෝ රාජ්‍ය දර්ශකයේ  ඉහළ  ස්ථානවල පසුවෙයි.  

පෝලන්තයේ  කැටෝවිස් නගරයේ තිබූ  වාර්ෂික දේශගුණික සමුළුවේදී  2019 වර්ෂයේ ගෝලීය දේශගුණික අවදානම් දර්ශකය නිකුත් කරනු ලැබුවේය.
 
1998 - 2017දක්වා කාලයේ රටවල් මුහුණ දුන් දේශගුණික තත්ත්වයන් විශ්ලේෂණය කරමින් මෙම වාර්තාව ඉදිරිපත් කර ඇත.
 
2016 වර්ෂයේ තොරතුරු අනුව ශ්‍රී ලංකාව එම වර්ෂයේ ස්වභාවික විපත්වලින් අධි අවදානම් රටවල් අතරින් සිව්වැනි ස්ථානයට පත්ව ඇත. 
 
පුවර්ටෝ රිකෝ, ශ්‍රී ලංකාව සහ ඩොමිනිකා පොදු රාජ්‍ය වඩාත් බලපෑමට ලක්වූ රටවල් අතර වෙති.  
 
1998 සිට 2017  කාලයේ කාලගුණික සිදුවීම් 11,500  මිනිසුන්  5,26,000 වඩා මියගොස් ඇති බවත් ඩොලර් ට්‍රිලියන 3.47 ක් පමණ  පාඩුවක් සිදුවී ඇති බවත් හෙළි වී ඇත. 
  
2017 මැයි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවට බලපෑ  අධික නායයෑම සහ ගංවතුර තත්ත්වය හේතුවෙන් 200 පමණ මිනිස්සු මිය ගොස් ඇත. 2003 සිට ඉන්දියන් සාගර දිවයිනෙහි ඇතිවූ දරුණුතම වර්ෂාව හේතුවෙන් 200 ක් පමණ මිය ගියහ. එහිදී දිස්ත්‍රික්ක 12ක  600,000 පමණ පිරිසකට නිවාස අහිමිව අවතැන් වූහ. 
 
රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයට ගංවතුරෙන් වැඩි හානියක් සිදු වූ අතර 20,000 කට වැඩි පිරිසක් අවතැන් විය.
 
කුණාටු, ගංවතුර, නායයාම් ආදී ආපදා තත්ත්ව පිළිබඳ  දත්ත සැළකිල්ලට ගනිමින් මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම සිදුකර ඇත. 
  


(63226 )    
(ඩේලිමිරර් ඇසුරෙනි )