(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)

පුරප්පාඩු වී ඇති ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිශ්චයකාර ධූරය සඳහා අභියාචනාධිකරණ විනිසුරු දීපාලි විජේසුන්දර මහත්මියගේ නමද අභියාචනාධිකරණ විනිශ්චයකාර ධූරය සඳහා මහාධිකරණ විනිසුරු සරෝජනී කුසලා වීරවර්ධන මහත්මියගේ නමද ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව වෙත නිර්දේශ කර යවනු ලැබ ඇතැයි රජයේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

එම නම් අනුමත කර ගැනීම සඳහා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව හෙට (25) රැස්වීමට නියමිතය.

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිශ්චයකාර නලීන් පෙරේරා මහතා අග්‍රවිනිශ්චයකාර  ධූරයට පත්වීම හේතුවෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිශ්චයකාර ධූරයක් පුරප්පාඩු විය.

එම පුරප්පාඩුවක් සඳහා අභියාචනාධිකරණ විනිශ්චයකාර දීපාලි විජේසුන්දර මහත්මියගේ නම ජනාධිපතිවරයා විසින් නිර්දේශ කරනු ලැබ ඇත.

දීපාලි විජේසුන්දර මහත්මිය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පත්කර යැවීමෙන් පුරප්පාඩු වන අභියාචනාධිකරණ විනිශ්චයකාර ධූරය සඳහා මහාධිකරණ විනිශ්චයකාර සරෝජනී කුසලා වීරවර්ධන මහත්මියගේ නම ජනාධිපතිවරයා විසින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවට නිර්දේශ කර යවනු ලැබ ඇතැයි දැනගන්නට තිබේ.