වාහන බලපත්‍ර නිකුත් කිරිම අත්හිටුවීම හේතුවෙන් රාජ්‍ය නිලධාරීන් මුහුණ දෙන ගැටළු ඉදිරි මාස තුන තුළ විසඳන බව රාජ්‍ය ඇමැති එරාන් වික්‍රමරත්න මහතා පැවසීය.

රටේ විදේශ සංචිත ආරක්ෂා කරගැනීම සඳහා වාහන බලපත්‍ර නිකුත් කිරිම අත්හිටවු  බව වික්‍රමරත්න මහතා අද (8) පාර්ලිමේන්තුවේ දී ප්‍රකාශ කළේය.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පසුගිය සතියේ අසන ලද ප්‍රශ්නයකට  මෙසේ ප්‍රතිචාර දැක්වීය.

(28535)