(නිශාන්ත කුමාර සහ ප්‍රසන්න පද්මසිරි)
 
මාර්ගය ගිලාබැසීම හේතුවෙන් වසා දැමූ බදුල්ල පස්සර බිබිල මාර්ගය වෙනුවට, අම්බලම හන්දියෙන් ලුණුගල දෙසට පිවිසිය හැකි විකල්ප මාර්ගයක් හඳුන්වා දී ඇතැයි ලුණුගල ප්‍රාදේශීය ලේකම් නිමල්   දිසානායක මහතා අද(23) පැවසීය.
 
බදුල්ල පස්සර හරහා බිබිල ප්‍රධාන මාර්ගයේ 19වන  සැතපුම් කණුව අසළ මිල්ලබැද්ද ප්‍රදේශයේ  මාර්ගයේ වාහන ගමනාගමන කටයුතු ඊයේ (22) සිට මුළුමනින්ම නවතා  දැමිණි. අද දිනයේදීත් එය වසා දමා ඇති අතර ජනතාවට විකල්ප ප්‍රවාහන ක්‍රම අනුගමනය කිරීමට උපදෙස් ලබාදී ඇතැයි ද ඒ මහතා කීය.
 
ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ ප්‍රාදේශීය ලේකම් නිමල් දිසානායක මහතා මෙසේ කීය.
 
“බදුල්ල  පස්සර හරහා බිබිල ප්‍රධාන මාර්ගයේ 19වන සැතපුම් කණුව අසල මිල්ලබැද්ද ප්‍රදේශයේ මාර්ගය ගිලා බැසීමක් දක්නට ලැබෙනවා. එය වර්ෂාව සමග වර්ධනය විය හැකි බැවින් වාහන ගමනාගමනය නවතා දමා තිබෙනවා.
 
මේ වන විට   බදුල්ල දෙසින් පැමිණෙන වාහන මෙන්ම බිබිල දෙසින් පැමිණෙන වාහන ගමන් කරන්නේ මිල්ලබැද්දය දක්වා පමණයි. එම මාර්ගවල පැමිනෙන ජනතාවට  ජනතාවට බස්රථවලින් මාරුවී මීටර් 300 ක පමණ දුරක් පා ගමනින් ගොස් අනෙක් පස පිහිටි බස් රථ වලට ගොඩ වී තම ගමන් බිමන් යාමට අවශ්‍ය පහසුකම් සලසා තිබෙනවා.
 
මීට අමතරව වාහන ගමනා ගමනාගමනය සඳහා පස්සර මඩොල්සිම මාර්ගය ඔස්සේ ගොස් අම්බලම හන්දියෙන් ලුණුගල   දෙසට ගමන් කිරීමට විකල්ප මාර්ගයක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා.එම මාර්ගයේ වාහන ගමනාගමන තත්වයට සුදුසු තත්වයක පවතිණ බැවින් බදුල්ල දෙස සිට පැමිණෙන වාහනවලට පස්සර නගරයෙන් හැරී මඩොල්සිම පිටමාරුව මාර්ගයේ ඔස්සේ අම්බලම හන්දිය තෙක් ගොස් ලුණුගල හා බිබිලට ගමන් කිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සලසා දී තිබෙනවා.
 
එසේම අවහිර වී ඇති පස්සර පීස්ස මාර්ගයත් අද යථා තත්වයට පත් කිරීමට කටයුතු කරනවා” යැයිද කීය.