(හිරාන් ප්‍රියංකර ජයසිංහ)

අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් පිරී ගිය නායන්කල්ඹ වෑ කන්දට ඉහළින් ජලය පිටාර ගැලීමත් සමඟ වැව් බේරා ගැනීමට වාන්  ආසන්නයෙන් කපා දමා ජලය අඩු කිරීමට කටයුතු කළ බව ගොවීයෝ පවසති.

අක්කර 50 කට වැඩි වපසරියකින් යුත් නායන්කල්ඹ වැව පසුගිය කාලයේ ප්‍රතිසංස්කරණය කර ඇති අතර මෙම වැවේ ජලයෙන් කුඹුරු අක්කර 100 කට අධික ප්‍රමාණයක් අස්වද්දන බව ඔවුහු කියති.

පසුගිය දින ගණනාවක් නොකඩවා  වැව් තුනකින් ගලා ගෙන එනු ලබන අධික ජල කද හේතුවෙන් නායන්කල්ඹ වැව පිරී ඉතිරී ගොස් තිබේ.

එම ජල කඳ වැව පිරියාමත් සමඟ වෑකන්දට උඩින් 21 දින පිටාර ගැලු බවත් ඒ හේතුවෙන් සොරොව්ව ආසන්නයෙන් මේ වන විට වෑ කන්ද කැඩී ගොස් ඇති බවත් එම ස්ථානයට වැලි කොට්ට ගසමින් කැඩී යාම වළක්වා ඇත.

ඒ සමඟම තවත් ස්ථාන කීපයකින් ජලය පිටාර ගලමින් තිබීමෙන් වාරිමාර්ග නිලධාරීන්ගේ උපදෙස් මත වැව බේරා ගැනීමට වාන් ආසන්නයෙන් වෑ කන්ද කපා වැඩි ජලය ගලා යාමට කටයුතු කරමින් ඇති බව නායන්කල්ඹ ගොවි සංවිධානයේ සභාපති ඩී.එම් .නිමල් රූපසිංහ මහතා කීය.