( ලහිරු හර්ෂණ ) 

අන්තරේ විරෝධතා පාගමනට කොටුව ලෝටස් වට රවුමේදී  කදුළු ගෑස් , ජල   සහ බැටන් ප්‍රහාර එල්ල  කර තිබේ.

සිසුන් 2500 ක් පමණ මෙම උද්ඝෝෂණයට එක්ව සිටින අතර  මේ වන විට එහි පවතින  කලබලකාරී තත්ත්වය මගහැරවීම  සඳහා  ආරක්ෂක අංශ කටයුතු කරමින් සිටින බව පොලීසිය පවසයි.