කොරෝනා වයිරසයෙන් මිය ගිය පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 1367 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.
 
පුද්ගලයන් 60,000කට පමණ වයිරසය ආසාදනය වී තිබේ.
 
(ඒඑෆ්පී)