වයඹ  පළාතට  පනවා ඇති  ඇඳිරිනීතිය  හේතුවෙන් අද ( 14) එම පළාතේ සියලු පාසල් වසා දමා තිබේ.

ඊයේ  (13)  වයඹ පළාතේ  ප්‍රදේශ කිහිපයක ඇති වූ  කලබලකාරී තත්ත්වය සවස්  වනවිට වැඩිවීමත් සමඟ ප්‍රදේශ කිහිපයකට පමණක් පනවා තිබූ ඇඳිරිනීතිය වහාම ක්‍රියාත්මකවන පරිදි නැවත දැනුම් දෙනතුරු මුළු වයඹ පළාතටම ක්‍රියාත්මක කෙරිණි.

මේ වන විට තත්ත්වය පාලනය කිරීමට ආරක්ෂක අංශ කටයුතු කර ඇති  අතර  තවමත් වයඹ පළාතේ ඇඳිරිනීතිය ක්‍රියාත්මක වේ.