රංජිත් රාජපක්ෂ

මධ්‍යම කදුකරයේ බටහිර බැවුම් ප්‍රදේශවල පිහිටි ජල පෝෂක ප්‍රදේශවලට අද(19) දින අලුයම සිට යලිත් ඇද හැලුණු අධික වර්ෂාවත් සමග නොටන්බ්‍රිජ් විමලසුරෙන්ද්‍ර ජලාශය වාන් දැමිමට පටන්ගෙන ඇති අතර , ලක්ෂපාන ජලාශයේ වාන් දොරටු දෙකක් විවෘත කර ඇත.

විමලසුරෙන්ද්‍ර ජලාශය වාන් දැමිම සහ ලක්ෂපාන ජලාශයේ වාන් දොරටු විවෘත කිරිම නිසා කැළණි ගගේ ජල මට්ටමට ඉහල යා හැකි බව ජලාශ භාර ඉංජිනේරුවරු පැවසුහ.