(ජයන්ත සමරකෝන්)

 
දිවයින පුරා පවතින වියළි කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් ඉදිරියේදී ජල සැපයුමට බාධා සිදුවිය හැකි බවට ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය අනතුරු අඟවයි.
 
මෙම අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය පානීය ජලසැපයුමට තදින් බලපා ඇතැයිද මණ්ඩලය පවසයි.
 
මෙම තත්ත්වය මත ජලය අරපිරිමැස්මෙන් යුතුව පරිහරණය කරන්නැයි ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය පාරිභෝගිකයන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.
 
මණ්ඩලයට අයත් සියලු ජල මූලාශ්‍රවල ජල මට්ටම් සීඝ්‍රයෙන් පහත වැටෙමින් පවතින බවද එම මණ්ඩලය සඳහන් කරයි.
 
මේ පිළිබඳව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලයේ සභාපති කේ. අන්සාර් මහතාගෙන් කළ විමසීමකදී ඒ මහතා කියාසිටියේ ජලය අරපිරිමැස්මෙන් යුතුව පරිහරණයට කිරීම ජල පාරිභෝගිකයන්ගේ යුතුකම හා වගකීම බවය.
 
මෙම දුෂ්කර කාල පරිච්ඡේදයේදී මුහුණදීමට සිදුවන අපහසුතාවය පිළිබඳව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය කනගාටුව පළ කරන බවද ඒ මහතා පවසයි.