(රංජන් කස්තුරි)

 
වතුකම්කරුවන් ඉල්ලා සිටින පරිදි දිනකට රුපියල් 1000ක මූලික වැටුපක් කිසිසේත් ලබාදිය නොහැකි අතර වතු සමාගම්වලට ලබාදිය හැක්කේ දිනකට රුපියල් 600ක මූලික වැටුපක් පමණක් යැයි ශ්‍රී ලංකා වැවිලිකරුවන්ගේ සංගමයේ සභාපති සුනිල් පොහොලියද්ද මහතා කොළඹදී අද (25) පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී පැවසීය.


වතුකම්කරුවකු දිනකට රුපියල් 1000ක මූලික වැටුපක් ඉල්ලා සිටීම අසාධාරණ හා අතාර්කික යැයි ද එසේ දුනහොත් තේ කර්මාන්තය කඩා වැටී රටේ ආර්ථිකයට විශාල බලපෑමක් සිදුවිය හැකි බවද පොහොලියැද්ද මහතා කීය.


වතුකර්මාන්තය ආරක්ෂා කරගනිමින් කම්කරුවන්ට ද අසාධාරණයක් නොවන පරිදි ඔවුන්ට දිනකට රුපියල් 600ක් මූලික වැටුප ලෙස ලබාදීමට වතු හාම්පුතුන් යෝජනා කරන බවද ඔහු කීය.


දැනට වතුකම්කරුවකුට දිනකට ලැබෙන රුපියල් 805ක මුදල රුපියල් 940ක් දක්වා ඉහළ නැංවීමට වතු හාම්පුතුන් යෝජනා කරන නමුත් ඊට කම්කරුවන් හා වෘත්තීය සමිති එකඟ නොවීම අවාසනාවන්ත තත්වයක් යැයිද සුනිල් පොහොලියද්ද මහතා කීවේය.


නව යෝජනාවට අනුව වතුකම්කරුවකුගේ මාසික වේතනය රුපියල් 3375කින් ඉහළ යන බවද ඔහු පැවසීය.


මීට අමතරව තේ දලු කිලෝ 16ත් 18ත් අතර ප්‍රමාණයට වඩා වැඩිපුර නෙළන කම්කරුවන් සඳහා අමතර තේ දලු කිලෝවකට රුපියල් 28.75 බැගින් ගෙවීමටද යෝජනා කර තිබේ. 


එම තීරණයට අනුව දිනකට නියමිත ප්‍රමාණයට වඩා තේ දලු කිලෝ 3ක් නෙළන කම්කරුවකුට ඒ සඳහා මසකට රුපියල් 1000ක අමතර මුදලක් ලැබෙන බවද සභාපතිවරයා සඳහන් කළේය.


මීට අමතරව වතුකම්කරුවන්ට පහසුකම් සැපයීමට වතු සමාගම්වලට සිදුවන අතර ඒ සඳහා එක් කම්කරුවකු වෙනුවෙන් දිනකට රුපියල් 125ක් වැනි මුදලක් වැය කෙරෙන බවද ඔහු කීය.