(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)

විශ්ව විද්‍යාල අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලවල වැටුප් විෂමතා ගැටලුව විසඳීම සඳහා වන නිර්දේශ මාසයක් ඇතුළත ලබාදෙන්නැයි ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිසන් සභාවට උපදෙස් දී ඇත.

එම නිර්දේශ මුදල් අමාත්‍යාංශයට යොමු කරන ලෙසද ජනාධිපතිවරණය දැනුම් දී තිබේ.

ජනාධිපතිවරණය මෙම දැනුම් දීම කර ඇත්තේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවැති කැබිනට් රැස්වීමේදීය.

මාසයකට අධික කාලයක් තිස්සේ පවතින විශ්ව විද්‍යාල අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල වැඩවර්ජනය සම්බන්ධයෙන් කැබිනට් රැස්වීමේදී දිර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා වී ඇත.

වැටුප් විෂමතා ගැටලුව විසඳා විශ්ව විද්‍යාලවල කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි කරගෙන යාමට අවශ්‍ය පසුබිම සකස් කරන්නැයිද ජනාධිපතිවරයා එහිදී උපදෙස් දී ඇත.